Ważne jest, aby edukacja seksualna obejmowała całe życie, opierała się na wiedzy i była powszechnie dostępna. Promocję zdrowia seksualnego upowszechniam zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, które polegają na zdrowym rozwoju seksualnym, równych i odpowiedzialnych relacjach partnerskich, satysfakcji seksualnej, braku zaburzeń, przemocy i innych krzywdzących praktyk związanych z seksualnością. Swoją ofertą psychoedukacyjną kieruję do różnych grup wiekowych i zawodowych. Proponuję między innymi: WYKŁADY:

  1. Wymiary kobiecości i seksualności.
  2. A w tym cały jest ambaras…-czyli o braku lub utracie potrzeb seksualnych.
  3. Jak rozwijać swoją inteligencję seksualną?
  4. Jak rozwijać swoją inteligencję seksualną po 50 r.ż?
  5. Dziecko – istota seksualna? – czyli o rozwoju psychoseksualnym dzieci w wieku przedszkolnym
  6. Seksualność kobiet i mężczyzn w jesieni życia.
  7. Czym jest norma seksuologiczna w życiu dorosłego człowieka ?
  8. Kto się nie boi zdrady? Jak sobie radzić ze swoją seksualnością i seksualnością partnera?

SZKOLENIA dla nauczycieli przedszkolnych o rozwoju psychoseksualnym dzieci w wiekuprzedszkolnym

WARSZTATY dotyczące kobiecości i seksualności.