Dojrzała i prawidłowo ukształtowana seksualność w znacznej mierze kształtowana jest przez naszych rodziców. To między innymi od ich umiejętności rozmawiania o seksualności, reagowania na zachowania seksualne swoich dzieci, samoświadomości swojej męskości/kobiecości, jakości relacji z partnerem zależy w jakim stopniu ich potomstwu uda się w dorosłym życiu czerpać satysfakcję seksualną, tworzyć trwałe, intymne więzi, cieszyć się swoim macierzyństwem. Rodzicom pomagam gdy:
1. doświadczają wątpliwości, czy zachowania seksualne dziecka/nastolatka są w normie,
2. nie wiedzą jak rozmawiać z dzieckiem/nastolatkiem o seksualności, o jego zachowaniach seksualnych, pornografii, dobrym i złym dotyku, jego orientacji seksualnej,
3. nie wiedzą jak reagować w sytuacji gdy dziecko doświadczyło przemocy seksualnej.