Dysfunkcja seksualna jednej osoby (porównaj MOJA SEKSUALNOŚĆ) oddziaływuje na psychikę i seksualność drugiej osoby w związku, a więc ma zasadniczy wpływ na relacje interpersonalne w związku. Dysfunkcje seksualne jednego z partnerów są więc problemem pary. W trakcie psychoterapii pary przyglądamy się również temu na ile występująca dysfunkcja jest związana z innymi ukrytymi, nieświadomymi konfliktami, problemami, które występują w parze.

1. Trudności w komunikacji
2. Trudności z wyrażaniem swoich potrzeb seksualnych
3. Trudność z podjęciem współżycia
4. Brak satysfakcjonującego współżycia
5. Brak współżycia seksualnego w związku
6. Dysharmonia seksualna